DMCR NEWS

ตรวจเรือประมงชลบุรี เอกสารครบตามระเบียบ IUU

  • 6 ก.ค. 2563
  • 35
ตรวจเรือประมงชลบุรี เอกสารครบตามระเบียบ IUU

วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๒ (ชลบุรี) นำเรือ ทช.๒๑๓ ออกพื้นที่ตรวจตราป้องกันและปราบปราม รองรับแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการทำการประมงที่ไร้การควบคุม (IUU) ทะเลชลบุรี รวม ๔ ลำ เป็นเรืออวนลากแผ่นตะเฆ่ ไม่พบความผิดตามกฎหมาย มีเอกสารที่เกี่ยวข้องครบถ้วน จึงประชาสัมพันธ์การทำประมงที่ถูกกฎหมาย การจัดการขยะทะเล โดยไม่ให้ละเมิดกฎหมายทะเลต่างๆ และการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า (โควิด-๑๙)

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง