DMCR NEWS

ตรวจความพร้อม เกาะเต่าต้องพร้อมเที่ยวแบบอนุรักษ์

  • 6 ก.ค. 2563
  • 56
ตรวจความพร้อม เกาะเต่าต้องพร้อมเที่ยวแบบอนุรักษ์

วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๔ (สุราษฎร์ธานี) ตรวจความสะอาดเรียบร้อยของชายฝั่ง การจอดเรือ การขึ้นลงเรือ และอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวในการใช้อุปกรณ์ดำน้ำแบบ snokeling บริเวณหาดอ่าวโฉลกบ้านเก่า ม.๓ อ่าวบ้านหาดทรายรี ม.๑ และอ่าวหาดทรายแดง ม.๓ เกาะเต่า จ.สุราษฎร์ธานี ทั้งนี้ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และความเข้าใจในการใช้ทรัพยากรทางทะเลให้เป็นไปอย่างยั่งยืน

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง