DMCR NEWS

สวัสดี พี่น้องเครือข่ายรักษ์ทะเลไทย

  • 6 ก.ค. 2563
  • 48
สวัสดี พี่น้องเครือข่ายรักษ์ทะเลไทย

วันแรม ๑ ค่ำเดือน ๘ เป็นวันเข้าพรรษา เป็นวันที่พระสงฆ์เถรวาทอธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่ง ตลอดระยะเวลาฤดูฝนที่มีกำหนดเป็นระยะเวลา ๓ เดือน ตามที่พระธรรมวินัยบัญญัติไว้ โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่น หรือที่เรียกติดปากกันโดยทั่วไปว่า “จำพรรษา”
#ทะเลและชายฝั่ง‬ ‪#สมบัติอันล้ำค่าร่วมรักษาให้ยั่งยืน‬ #dmcrth

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง