DMCR NEWS

ต่อยอดพื้นที่ปลูกป่าท่าซัก นครศรีธรรมราช

  • 7 ก.ค. 2563
  • 37
ต่อยอดพื้นที่ปลูกป่าท่าซัก นครศรีธรรมราช

วันนี้ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๔ (สุราษฎร์ธานี) เตรียมพื้นที่แปลงปลูกป่าใน โครงการพลิกฟื้นผืนป่า สืบสาน รักษา ต่อยอด สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ท้องที่ ม.๙ ต.ท่าซัก อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โดยการตัดหญ้าเส้นทางเข้าพื้นที่แปลงปลูกป่า ขนเศษกิ่งไม้ไปทิ้ง ปักหลักหมายแนวปลูก และขุดหลุมสำหรับปลูกต้นไม้

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง