DMCR NEWS

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างถ่ายเอกสารการประชุมคณะกรรมการการจัดทำรายงานสถาณการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองยุทธศาสตร์และแผนงาน)

  • 8 ก.ค. 2563
  • 94

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้่ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเก็บขยะและสิ่งปฏิกูลพื้นที่ป่าชายเลน.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.45 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 0

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง