DMCR NEWS

อาสาจัดทำบ้านปลา สร้างแหล่งอาศัยสัตว์น้ำบ้านท่าไทร

  • 12 ก.ค. 2563
  • 43
อาสาจัดทำบ้านปลา สร้างแหล่งอาศัยสัตว์น้ำบ้านท่าไทร

วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๔ (สุราษฎร์ธานี) ร่วมกับอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล จัดทำบ้านปลาแบบภูมิปัญญาชาวบ้าน ๒๐ หลัง ท้องที่ ต.บางไทร อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อสร้างแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งเสริมสร้างสนับสนุนกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ร่

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง