DMCR NEWS

รอดแล้ว ปะการังเกาะไข่ ทะเลชุมพรไม่ฟอกขาวแล้ว

  • 12 ก.ค. 2563
  • 63
รอดแล้ว ปะการังเกาะไข่ ทะเลชุมพรไม่ฟอกขาวแล้ว

วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. อ่าวไทยตอนกลาง ติดตามงานฟื้นฟูวิจัยปะการังบริเวณเกาะไข่ อ.ปะทิว จ.ชุมพร และเก็บข้อมูลอุณหภูมิน้ำทะเลจาก Data Logger ผลการสำรวจที่น้ำทะเลความลึกประมาณ ๓.๓ เมตร มีค่าอุณหภูมิ ๒๙ องศาเซลเซียส ความเค็ม ๓๑ PPT ทัศนวิสัยใต้น้ำประมาณ ๒-๓ เมตร ผลจากการเทียบสีแผนภูมิสุขภาพปะการัง (Coral Watch Chart) ไม่พบภาวะปะการังฟอกขาวในปะการังรูปทรงก้อนและแผ่น ส่วนปะการังที่ฟอกขาวบางส่วนสามารถฟื้นตัวได้แล้ว

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง