DMCR NEWS

จัดอบรมหลักสูตรดำน้ำภาคปฏิบัติเกาะไม้ท่อน ภูเก็ต

  • 13 ก.ค. 2563
  • 50
จัดอบรมหลักสูตรดำน้ำภาคปฏิบัติเกาะไม้ท่อน ภูเก็ต

วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๖ (พังงา) ร่วมกับกองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล จัดกิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตรการดำน้ำเพื่อการฟื้นฟูปะการังให้กับนักดำน้ำอาสาสมัคร ๓๐ คน พื้นที่เกาะไม้ท่อน จ.ภูเก็ต เพื่อฝึกอบรมในภาคปฏิบัติ ประกอบด้วย การคัดเลือกกิ่งปะการังที่เหมาะสมในการฟื้นฟู และการปลูกกิ่งปะการังโดยใช้วัสดุกาว จากการฝึกอบรมภาคปฏิบัติในครั้งนี้ จะส่งผลให้นักดำน้ำอาสาสมัครสามารถปฏิบัติงานปลูกพื้นฟูปะการังได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และมีทักษะการปฏิบัติงานใต้น้ำได้ดียิ่งขึ้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง