DMCR NEWS

ตรวจเรือประมงสงขลา เอกสารครบตามระเบียบ IUU

  • 14 ก.ค. 2563
  • 23
ตรวจเรือประมงสงขลา เอกสารครบตามระเบียบ IUU

วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๕ (สงขลา) นำเรือ ทช.๒๑๑ ตรวจตราป้องกันและปราบปราม รองรับแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการทำการประมงที่ไร้การควบคุม (IUU) ทะเลสงขลา รวม ๔ ลำ เป็นเรืออวนลากแผ่นตะเฆ่ เรืออวนครอบปลากะตัก และเรืออวนครอบหมึก ไม่พบความผิดตามกฎหมาย มีเอกสารที่เกี่ยวข้องครบถ้วน จึงประชาสัมพันธ์การทำประมงที่ถูกกฎหมาย การจัดการขยะทะเล โดยไม่ให้ละเมิดกฎหมายทะเลต่างๆ และการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า (โควิด-๑๙)

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง