DMCR NEWS

ทช. จัดประชุมคณะอนุกรรมการด้านบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

  • 24 ก.ค. 2563
  • 1,489
ทช. จัดประชุมคณะอนุกรรมการด้านบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

          วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) จัดประชุมคณะอนุกรรมการด้านบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ครั้งที่ 1/2563 โดยมีนายเผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์ ประธานอนุกรรมการ เป็นประธาน โอกาสนี้มีนายปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะอนุกรรมการ ตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรม ทช.
          สำหรับการประชุมดังกล่าว เพื่อพิจารณากรอบแนวทางการทำงานของคณะอนุกรรมการด้านบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมทั้งการปรับปรุงองค์ประกอบ และอำนาจหน้าที่ของคณะทำงานภายใต้คณะอนุกรรมการด้านบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชุดใหม่ รวมถึงแผนปฏิบัติการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลในช่วงหลังสถานการณ์โควิด

 

 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง