DMCR NEWS

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินงานบำรุงแปลงปลูกป่าชายเลน อายุ ๒-๖ ปี (จังหวัดจันทบุรี และ ตราด) ด้วย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๑)(รับฟังวิจารณ์)

  • 6 ส.ค. 2563
  • 71

เปิดรับฟังคำวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 6 - 11 สค 2563

สามารถสอบถาม - ส่งคำวิจารณ์ ได้ที่

โทรศัพท์  038 020070

อีเมล https://dmcr.go.th

ดาวน์โหลด

TOR 368.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.40 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 6
TOR 382.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.38 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 1
TOR399.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.43 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 1
TOR405.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.30 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 2
TOR464.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.69 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 0
ราคากลาง 382.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.03 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 0
ราคากลาง 399.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.03 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 0
ราคากลาง 405.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.02 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 0
ราคากลาง 464.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.02 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 0
ราคากลาง 468.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.03 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 1
ร่างประกวดราคาจ้าง.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.33 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 0
ร่างเอกสารประกาศประกวด.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.06 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 1
รายงานขอจ้าง.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.05 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 2

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง