DMCR NEWS

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก โครงการจ้างเหมาเอกชนเพื่อให้บริการพนักงานขับรถยนต์ กรณีเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด ตั้งแต่วันที่ 10-17 มิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง)

  • 7 ส.ค. 2563
  • 131

ดาวน์โหลด

ยกเลิกประกาศ (1).pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.10 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 1

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง