DMCR NEWS

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม​ ๒๕๖๓ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

  • 12 ส.ค. 2563
  • 86
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม​ ๒๕๖๓ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

พระเมตตา ประชาไทย ไม่รู้สิ้น
ทั้งแผ่นดิน ทรงโอบเอื้อ เพื่อสยาม
พระกรุณา นำผาสุก ทุกเขตคาม
เทิดพระนาม นบบูชา อภิวันทน์
ป่าชายเลน ทะเลไทย ได้รักษา
ชาวประชา อยู่เย็น เป็นสุขสันต์
ป่ารักน้ำ น้ำรักป่า พึ่งพากัน
ไทยคงมั่น ด้วยบุญญา พระบารมี
เฉลิมพระชนม์ พรรษา มาบรรจบ
ศิระนบ น้อมไตรรัตน์ สวัสดิ์ศรี
เทพบันดาล พระชนม์ยืน ชื่นชีวี
ปวงข้าฯ นี้ ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง