DMCR NEWS

พาสำรวจพื้นที่ป่าชายเลนฉะเชิงเทราเพิ่ม สู้ภัยโควิด

  • 15 ส.ค. 2563
  • 29
พาสำรวจพื้นที่ป่าชายเลนฉะเชิงเทราเพิ่ม สู้ภัยโควิด

วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๑ (ระยอง) นำพี่น้องที่เข้าร่วมโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ของกรม ทช. ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์และสำรวจพื้นที่การใช้ประโยชน์ ในเขตป่าชายเลน บริเวณ ม.๑๔ บ้านผีขุด ต.บางปะกง ม.๒ และ ม.๖ ต.ท่าข้าม อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา วันนี้สำรวจได้อีก ๔๔ ราย ๓ แปลง

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง