DMCR NEWS

ปลูกป่า กินหอย ปล่อยปู ดูเหยี่ยว เที่ยววันยาว จันทบุรี

  • 15 ส.ค. 2563
  • 35
ปลูกป่า กินหอย ปล่อยปู ดูเหยี่ยว เที่ยววันยาว จันทบุรี

วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๑ (ระยอง) ร่วมงาน "ปลูกป่า กินหอย ปล่อยปู ดูเหยี่ยว เที่ยววันยาว" ครั้งที่ ๑ ณ ท่าเรือคลองสอน ม.๔ ต.วันยาว อ.ขลุง จ.จันทบุรี โดยมีกลุ่มชุมชนชายฝั่งบ้านคลองหิน-ท่ามะขาม ต.วันยาว อ.ขลุง จ.จันทบุรี สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ เทศบาล ต.วันยาว มหาวิทยาลัยรำไพพรรณี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เกษตรอำเภอขลุง ร่วมจัดงาน เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่ป่าชายเลน ต.วันยาว อ.ขลุง จ.จันทบุรี

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง