DMCR NEWS

อนุรักษ์ตันหยงโป จัดทำซั้งฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลสตูล

  • 15 ส.ค. 2563
  • 35
อนุรักษ์ตันหยงโป จัดทำซั้งฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลสตูล

วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๗ (ตรัง) ร่วมพิธีเปิดโครงการจัดทำและวางซั้งเชือก เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลสตูลประจำปี ๒๕๖๓ พร้อมส่งมอบซั้งเชือกให้กับชุมชนประมงพื้นบ้าน และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านหาดทรายยาว ม.๒ ต.ตันหยงโป อ.เมือง จ.สตูล ทั้งนี้ สนับสนุนงบประมาณโดย อบจ.สตูล

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง