DMCR NEWS

สำรวจเสริมพื้นที่ป่าชายเลนบางขุนเทียน สู้ภัยโควิด

  • 15 ส.ค. 2563
  • 29
สำรวจเสริมพื้นที่ป่าชายเลนบางขุนเทียน สู้ภัยโควิด

วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๓ (เพชรบุรี) นำพี่น้องที่เข้าร่วมโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ของกรม ทช. ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์และสำรวจพื้นที่การใช้ประโยชน์ ในเขตป่าชายเลนบางขุนเทียน บริเวณบ้านชายทะเลบางขุนเทียน บ้านเสาธง และบ้านแสนตอ แขวงท่าข้าม วันนี้ได้เพิ่มอีก ๑๔ แปลง ๑๔ ราย

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง