DMCR NEWS

ต้อนรับองคมนตรี และคณะ เยี่ยมชมป่าชายเลนระนอง

  • 16 ส.ค. 2563
  • 52
ต้อนรับองคมนตรี และคณะ เยี่ยมชมป่าชายเลนระนอง

วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ กรม ทช. โดยกองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน ต้อนรับ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี และคณะ อย่างไม่เป็นทางการ ในโอกาสเยี่ยมชมศูนย์วิจัยฯ พร้อมด้วยผู้ว่าราชการ จ.ระนอง โดยจัดบรรยายความสำคัญของป่าชายเลนระนอง พื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง จากนั้นได้นำคณะฯ เดินชมป่าชายเลนตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน และนั่งเรือเพื่อไปชมกลุ่มของต้นโกงกางยักษ์ พื้นที่แกนกลางพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง