DMCR NEWS

แบ่งปันความรู้ป่าชายเลนให้ น้องๆ ราชภัฏสงขลา

  • 16 ส.ค. 2563
  • 66
แบ่งปันความรู้ป่าชายเลนให้ น้องๆ ราชภัฏสงขลา

วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๕ (สงขลา) เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง การบริหารจัดการขยะทะเล และระบบนิเวศทรัพยากรป่าชายเลน แก่นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ๖ คน พร้อมนำเก็บขยะ และปลูกป่าชายเลน บริเวณโครงการป่าในเมือง บ้านโคกไร่ ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง