DMCR NEWS

อบรมเพิ่มเครือข่ายนักดำน้ำฟื้นฟูปะการังภูเก็ต

  • 16 ส.ค. 2563
  • 60
อบรมเพิ่มเครือข่ายนักดำน้ำฟื้นฟูปะการังภูเก็ต

วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๖ (พังงา) ร่วมกับกองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล จัดอบรมหลักสูตร "การดำน้ำเพื่อการฟื้นฟูปะการัง" ให้กับเครือข่ายอาสาสมัครนักดำน้ำของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ๓๐ คน ณ ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างมาตรฐานและพัฒนาศักยภาพของเครือข่ายนักดำน้ำให้สามารถปฏิบัติงานฟื้นฟูปะการังได้อย่างถูกวิธีตามหลักวิชาการ

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง