DMCR NEWS

ผลฟื้นฟูปะการังอ่าวป่าตองไปได้สวย อัตรารอดสูง

  • 16 ส.ค. 2563
  • 58
ผลฟื้นฟูปะการังอ่าวป่าตองไปได้สวย อัตรารอดสูง

วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ กรม ทช. โดยกองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ร่วมกับสำนักงาน ทช.ที่๖ (พังงา) ติดตามประเมินอัตราการรอดตายของปะการังที่ปลูกฟื้นฟู ภายใต้โครงการฟื้นฟูปะการังแบบบูรณาการทุกภาคส่วน พื้นที่อ่าวป่าตอง จ.ภูเก็ต ผลการติดตามปะการังหลังการปลูกระยะ ๑ เดือน มีอัตราการรอดสูงร้อยละ ๙๕ และมีอัตราการตายร้อยละ ๕ โดยแบ่งเป็นการตายเพราะหลุดจากวัสดุที่ปลูกร้อยละ ๑.๒ และตายจากสาเหตุอื่นๆ ร้อยละ ๓.๘

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง