DMCR NEWS

ทช. ร่วมเชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการกระทรวงทรัพย์ ประจำปี พ.ศ.2563

  • 11 ก.ย. 2563
  • 485
ทช. ร่วมเชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการกระทรวงทรัพย์ ประจำปี พ.ศ.2563

         วันที่ 11 กันยายน 2563 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เป็นประธานการเปิดงานเชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยมีนายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการ รมว.ทส. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวง ทส. และนายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) ตลอดจนผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการในสังกัด ทส.  และผู้เกษียณอายุราชการ เข้าร่วมงาน ณ ห้องอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
          สำหรับการจัดกิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการซึ่งเป็นบุคลากรของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ครบวาระอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 2563 รวมถึงชื่นชมความสำเร็จของผู้เกษียณอายุราชการ ในปีนี้ทุกท่าน และยกย่องให้เป็นวีรบุรุษแห่งการครองตน ครองคน และครองงานตลอดกาล

ภาพ/ข่าว โดย : ส่วนสื่อสารองค์กร

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง