DMCR NEWS

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตกระเป๋าใส่เอกสาร เพื่อใช้ในโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล 23 จังหวัด ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง)

  • 14 ก.ย. 2563
  • 52

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างผลิตกระเป๋าใส่เอกสาร.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.18 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 3

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง