DMCR NEWS

อธิบดี ทช. เชิญชวนประชาชนเก็บขยะชายหาด ในวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล ครั้งที่ 18

  • 15 ก.ย. 2563
  • 413
อธิบดี ทช. เชิญชวนประชาชนเก็บขยะชายหาด ในวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล ครั้งที่ 18

          วันที่ 15 กันยายน 2563 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมกับบริษัท ดาว ประเทศไทย ถ่ายทำคลิปวิดีโอเชิญชวนประชาชนร่วมกันเก็บขยะชายหาด ในวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล ครั้งที่ 18 ณ รับรองสำนักอธิบดี ชั้น 9 เพื่อประชาสัมพันธ์ให้เกิดความตระหนักในการดูแลรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พื้นที่ชายฝั่ง ซึ่งตรงกับวันเสาร์ที่ 3 ของเดือนกันยายนของทุกปี เป็นวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล หรือ International Coastal Cleanup โดยนายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) ได้กล่าวเชิญชวนให้ประชาชนหันมาให้ความสำคัญ ช่วยกันดูแล ร่วมกันเก็บขยะชายหาดและแม่น้ำลำคลอง ซึ่งคลิปวิดีโอดังกล่าวจะโพสต์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผ่าน Facebook ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) และ Facebook ของกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ในลำดับถัดไป

ภาพ/ข่าว โดย : ส่วนสื่อสารองค์กร

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง