DMCR NEWS

ลาดตระเวนเชิงคุณภาพทางทะเล พื้นที่หมู่เกาะไข่

  • 30 ก.ย. 2563
  • 18
ลาดตระเวนเชิงคุณภาพทางทะเล พื้นที่หมู่เกาะไข่

วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๖ (พังงา) นำเรือ ทช.๒๒๕ ปฏิบัติงานลาดตระเวนเชิงคุณภาพทางทะเล พื้นที่หมู่เกาะไข่ และเกาะดอกไม้ ต.พรุใน อ.เกาะยาว จ.พังงา โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเรือประมงพื้นบ้าน กลุ่มผู้ประกอบการร้านค้า และนักท่องเที่ยว ๒๕ คน ประชาสัมพันธ์การใช้ประโยชน์จากทรัพยากร การใช้ทุ่นผูกเรือที่ถูกวิธี และการรักษาความสะอาดชายหาด ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง