DMCR NEWS

อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากร ๓ จังหวัด ทะเลอ่าวไทย

  • 30 ก.ย. 2563
  • 20
อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากร ๓ จังหวัด ทะเลอ่าวไทย

วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๕ (สงขลา) นำเรือ ทช.๘๐๒ และเรือยาง ทช. ปฏิบัติงานอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยการทำความสะอาดชายหาด แนวปะการัง หรือปะการังเทียม พื้นที่ จ.สงขลา ปัตตานี และนราธิวาส พร้อมทั้ง ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการคัดแยกขยะบนเรือประมง และนำขยะกลับมากำจัดบนฝั่งอย่างถูกวิธี

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง