DMCR NEWS

รื้อถอนพื้นที่บุกรุก เตรียมฟื้นฟูป่าชายเลนหลังสวน

  • 30 ก.ย. 2563
  • 31
รื้อถอนพื้นที่บุกรุก เตรียมฟื้นฟูป่าชายเลนหลังสวน

วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๔ (สุราษฎร์ธานี) ร่วมกับผู้สื่อข่าว ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการรื้อถอนพืชผลอาสิน เนื้อที่ ๗๖๖.๖๕ ไร่ ท้องที่ ม.๕, ๘ ต.บางน้ำจืด อ.หลังสวน จ.ชุมพร ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าพรุใหญ่ ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้มีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ นำโดยรองผู้ว่าราชการ จ.ชุมพร มาตรวจเยี่ยม พร้อมให้นโยบายเร่งดำเนินการปลูกฟื้นฟูสภาพป่าชายเลนให้มีความอุดมสมบูรณ์ต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง