DMCR NEWS

จับมือเดินหน้าแก้ไขปัญหากัดเซาะชายฝั่งทะเลพังงา

  • 30 ก.ย. 2563
  • 49
จับมือเดินหน้าแก้ไขปัญหากัดเซาะชายฝั่งทะเลพังงา

วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๖ (พังงา) ร่วมกับคณะกรรมาธิการป้องกัน​และ​บรรเทาผลกระทบ​จากภัยธรรมชาติ​และสาธารณ​ภัย สภาผู้แทนราษฎร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบพื้นที่ชายฝั่งทะเลบ้านบางเนียง ต.คึกคัก และบ้านน้ำเค็ม ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า​ จ.​พังงา​ เพื่อตรวจสภาพความเสียหายของพื้นที่ชายฝั่งที่ได้รับผลกระทบ​จากการ​กัดเซาะ​ชายฝั่ง​ จากนั้นร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว และผู้นำชุมชนตลอดจนประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่ อ.ตะกั่วป่า ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอตะกั่วป่า เร่งให้ความช่วยเหลือทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้ความเดือดร้อนจากน้ำทะเลกัดเซาะชายฝั่งของผู้ได้รับผลกระทบบรรเทา​ลง โดยให้ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนบูรณาการร่วมกันแก้ไขปัญหา โดยวิธีการลดความรุนแรงของคลื่นที่เข้ากระทบชายฝั่งด้วยการทำปะการังเทียมรูปโดมทะเลนอกชายฝั่ง และการเติมทรายหรือถ่ายเททรายบริเวณ​ชายหาด

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง