DMCR NEWS

ทส. จับมือ Plat Form ทำ MOU : Food Delivery วิถีใหม่

  • 1 ต.ค. 2563
  • 57
ทส. จับมือ Plat Form ทำ MOU : Food Delivery วิถีใหม่

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เป็นประธาน การลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) การลดการใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวจากการบริการส่งอาหาร (Food Delivery) ระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดยกรมควบคุมมลพิษ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับกลุ่มธุรกิจบริการส่งอาหาร (Plat Form) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในโอกาสนี้นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ทส. ตลอดจนผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 ทั้งนี้ รมว.ทส. ได้มอบนโยบาย “ความร่วมมือในการลดใช้ Single – use Plastics จาก Food Delivery” เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกให้เกิดความต่อเนื่องและเกิดผลเป็นรูปธรรม เพื่อให้ประเทศไทยเป็นเมืองที่น่าอยู่ และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง