DMCR NEWS

ร่วมส่งเสริมกิจกรรมเด็กดีเกาะยอ รักษ์ธรรมชาติ

  • 1 ต.ค. 2563
  • 33
ร่วมส่งเสริมกิจกรรมเด็กดีเกาะยอ รักษ์ธรรมชาติ

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๕ (สงขลา) เข้าร่วมโครงการ Invent sci กระจายความ kids พิชิต New Normal เพื่อส่งเสริมการทำกิจกรรมที่เกิดประโยชน์แก่โรงเรียนและชุมชน โดยการนำความรู้ที่มีนำไปต่อยอด และพัฒนาไปเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพให้กับนักเรียนและบุคลากร จัดโดย คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ณ โรงเรียนวัดท้ายยอ ต.เกาะยอ อ.เมือง จ.สงขลา ทั้งนี้ มีกิจกรรมปลูกต้นไม้ (หลุมพอ พะยูง) ๓๐๐ ต้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง