DMCR NEWS

ลุยอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากร ทะเลสงขลา/ปัตตานี/นราธิวาส

  • 1 ต.ค. 2563
  • 43
ลุยอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากร ทะเลสงขลา/ปัตตานี/นราธิวาส

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๕ (สงขลา) นำเรือ ทช.๘๐๒ และเรือยาง ทช. ปฏิบัติงานอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยการทำความสะอาดชายหาด แนวปะการัง หรือปะการังเทียม พื้นที่ จ.สงขลา ปัตตานี และนราธิวาส พร้อมทั้ง ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการคัดแยกขยะบนเรือประมง และนำขยะกลับมากำจัดบนฝั่งอย่างถูกวิธี

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง