DMCR NEWS

ติดตามการฟื้นฟูปะการังแบบบูรณาการอ่าวลึก สุราษฎร์ธานี

  • 1 ต.ค. 2563
  • 55
ติดตามการฟื้นฟูปะการังแบบบูรณาการอ่าวลึก สุราษฎร์ธานี

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. อ่าวไทยตอนกลาง ติดตามงานฟื้นฟูทรัพยากรปะการังแบบบูรณาการทุกภาคส่วน ๒๕ ไร่ บริเวณอ่าวลึก ต.เกาะเต่า อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีดำน้ำลึก ผลการสำรวจเบื้องต้นที่ระดับน้ำทะเลลึก ๘-๑๐ เมตร อุณหภูมิน้ำ ๒๙ องศาเซลเซียส ทัศนวิสัยใต้น้ำ ๙-๑๒ เมตร ทั้งนี้จะติดตามการย้ายปลูกปะการังบนอิฐบล็อก และการปลูกบนโครงสร้างเหล็ก

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง