DMCR NEWS

ต้อนรับรองนายกรัฐมนตรี ติดตามการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

  • 18 ต.ค. 2563
  • 33
ต้อนรับรองนายกรัฐมนตรี ติดตามการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๙ (ปัตตานี) ร่วมต้อนรับพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในการเดินทางตรวจราชการจังหวัดยะลา และปัตตานี พร้อมเข้าประชุมติดตามความก้าวหน้า งานด้านความมั่นคงและการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ณ ห้องประชุมน้อมเกล้า ชั้น ๑ อาคารอำนวยการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งนี้ได้เข้าร่วมกิจกรรมมอบพันธุ์ปูในโครงการ "จังหวัดชายแดนภาคใต้ สู่เมืองปูโลก" ให้กับเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจ ชุมชนรอบอ่าวปัตตานี เพื่อนำไปเพาะเลี้ยงในบ่อเพาะเลี้ยงปู บริเวณรอบอ่าวปัตตานี

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง