DMCR NEWS

ทช.จัดงานปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ

  • 3 เม.ย. 2558
  • 1,118
ทช.จัดงานปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ

          เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558 พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(รมว.ทส.)  เป็นประธานเปิดโครงการ "ปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558" โดยมีนายสุนันต์ อรุณนพรัตน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายสุพจน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นายทรรศนะวิชัยธนพัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง คณะผู้บริหารระดับสูงในสังกัดกระทรวงฯ เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลุ่มเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กลุ่มเครือข่ายอนุรักษ์ป่าชายเลนนักเรียน และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 2,000 คน ณ บ้านท่าครก อำเภอเนินฆ้อ จังหวัดระยอง โดยภายในงานได้มีกิจกรรมมอบกล้าไม้ป่าชายเลน มอบทุ่น มอบหญ้าทะเลเทียม และมอบอุปกรณ์จัดทำแหล่งฟื้นฟูปูทะเล ให้กับเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลุ่มเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กลุ่มเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน อีกทั้งยังร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 6,000 ตัว และปลูกป่าชายเลน จำนวน 60 ไร่

   

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง