DMCR NEWS

เฝ้าระวังต่อเนื่อง พื้นที่ปลิงทะเลเกยหาดบางกะไชย

  • 25 ต.ค. 2563
  • 60
เฝ้าระวังต่อเนื่อง พื้นที่ปลิงทะเลเกยหาดบางกะไชย

วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๑ (ระยอง) ลงพื้นที่บริเวณชายหาดบางกะไชย ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี เพื่อติดตามกรณีพบปลิงทรายหนาม ชนิด Holotruria (Theelothuria) เกยตื้นริมชายหาดเป็นจำนวนมาก ตามข้อสั่งการของ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผลการตรวจสอบและประสานศูนย์วิจัย ทช. อ่าวไทยฝั่งตะวันออก พบว่าปรากฏการณ์ในลักษณะนี้เกิดขึ้น เนื่องจากสภาพแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงโดยฉับพลัน จากภาวะความเค็มลดต่ำจากน้ำจืดไหลลงสู่ทะเลจำนวนมากในช่วงมรสุมต่อเนื่อง ทำให้ปลิงทะเลทนสภาพการเปลี่ยนแปลงความเค็มไม่ทัน จึงอ่อนแอ ไม่สามารถต้านทานกระแสคลื่น และถูกซัดขึ้นมาเกยหาด ทั้งนี้ กรม ทช. จะยังคงเฝ้าระวังในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง และเมื่อสถานการณ์กลับสู่สภาวะปกติแล้ว คาดว่าปลิงทะเลจะกลับคืนสู่ธรรมชาติได้ดังเดิม

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง