DMCR NEWS

ฉลามขาว ม.วลัยลักษณ์ จับมือชุมชนฟื้นฟูทะเลปากนครไร้ขยะ

  • 26 ต.ค. 2563
  • 104
ฉลามขาว ม.วลัยลักษณ์ จับมือชุมชนฟื้นฟูทะเลปากนครไร้ขยะ

วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๕ (สงขลา) นำเจ้าหน้าที่จากนครศรีธรรมราช ประชาชน ชุมชนปากนคร อาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.นครศรีธรรมราช ๑๕๐ คน เก็บขยะบริเวณคลองปากนคร และนำเรือฉลามขาว ๑๑๔ ออกประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ให้ประชาชน ๒ ฝั่งคลองปากนคร ลด ละ เลิก ทิ้งขยะและสิ่งปฏิกูลลงสู่แม่น้ำลำคลอง ตามโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมชุมชนปากนคร จัดโดยชุมชนปากนคร ณ ท่าน้ำ ม.๖ ต.ปากนคร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ทั้งนี้ ขยะที่เก็บได้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นผู้คัดแยกและนำขยะที่เก็บได้ไปจัดการกำจัดตามขั้นตอนต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง