DMCR NEWS

ต้อนรับนักท่องเที่ยวไทย/ต่างชาติ เยี่ยมชมป่าในเมืองตราด

  • 26 ต.ค. 2563
  • 99
ต้อนรับนักท่องเที่ยวไทย/ต่างชาติ เยี่ยมชมป่าในเมืองตราด

วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ กรม ทช. โดยศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๑ ต้อนรับนักท่องเที่ยวไทย และต่างชาติ ๑,๔๒๘ คน เยี่ยมชมเส้นทางศึกษาธรรมชาติหาดทรายดำและป่าชายเลน สัมผัสทรายดำ สปาเท้าทรายดำ บริเวณโครงการป่าในเมือง จ.ตราด “หาดทรายดำ ๑ เดียวในสยาม” พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ตลอดการเดินศึกษาเส้นทางธรรมชาติ

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง