DMCR NEWS

เพื่อพะยูนที่เรารัก น้องเกาะลิบงต้องเรียนรู้วิธีช่วยพะยูน

  • 27 ต.ค. 2563
  • 27
เพื่อพะยูนที่เรารัก น้องเกาะลิบงต้องเรียนรู้วิธีช่วยพะยูน

วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. ทะเลอันดามันตอนล่าง ร่วมกับทีมอาสาสมัครพิทักษ์ดุหยง เกาะลิบง จัดฝึกอบรม “การปฐมพยาบาลสัตว์ทะเลหายากเบื้องต้น” ให้กับน้องๆ โรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ ๙๐ คน เพื่อเรียนรู้และทำความเข้าใจในเรื่องของชีววิทยาของสัตว์ทะเลหายาก และการช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากเบื้องต้นกับชุมชนในพื้นที่เกาะลิบง ซึ่งเป็นแหล่งอาศัยและพบการแพร่กระจายของพะยูนเป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุมดุหยง โรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ ม.๔ บ้านบาตูปูเต๊ะ ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง