DMCR NEWS

ตรวจสอบพื้นที่ขอรังวัดออกโฉนดที่ดินบ้านเกาะใหญ่ สงขลา

  • 29 ต.ค. 2563
  • 53
ตรวจสอบพื้นที่ขอรังวัดออกโฉนดที่ดินบ้านเกาะใหญ่ สงขลา

วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๕ (สงขลา) ร่วมกับสำนักงานที่ดิน จ.สงขลา สาขาสทิงพระ ตรวจสอบชี้ระวังแนวเขตและลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดิน กรณีนายนิรันทร์ จินดานาค ขอรังวัดออกโฉนดที่ดิน ท้องที่ ต.เกาะใหญ่ อ.กระแสสินธ์ุ จ.สงขลา ผลการตรวจสอบแปลงที่ดินอยู่ในเขตป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี จึงทำบันทึกตรวจสอบรายงานสำนักงานที่ดิน จ.สงขลา สาขาสทิงพระ นำเข้าเสนอคณะกรรมการป้องกันและหยุดยั้งการบุกรุกที่ดินในเขตป่าชายเลน จ.สงขลา พิจารณาต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง