DMCR NEWS

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในการประเมินดัชนีคุณภาพมหาสมุทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล)

  • 29 ต.ค. 2563
  • 44

ดาวน์โหลด

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก นางสาวเมธาวี.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.15 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 0

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง