DMCR NEWS

ร่วมพิธีเปิดโครงการวันรักต้นไม้ของชาติสวนพฤกษศาสตร์บ้านเพ ระยอง

  • 30 ต.ค. 2563
  • 28
ร่วมพิธีเปิดโครงการวันรักต้นไม้ของชาติสวนพฤกษศาสตร์บ้านเพ ระยอง

วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๑ (ระยอง) ร่วมพิธีเปิดโครงการ "วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ" ณ สวนพฤกษศาสตร์บ้านเพ ต.แกลง อ.เมือง จ.ระยอง กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจัดแสดงนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆ การสาธิตการตัดแต่งกิ่งต้นไม้ใหญ่ โดยรุกขกรจากกรมป่าไม้ ปลูกต้นไม้มงคลประจำ จ.ะยอง (ต้นสารภีทะเล) และการบำรุงรักษาต้นไม้ในบริเวณใกล้เคียง

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง