DMCR NEWS

ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการพัฒนาปิโตรเลียมแหล่งไพลิน

  • 30 ต.ค. 2563
  • 26
ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการพัฒนาปิโตรเลียมแหล่งไพลิน

วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๕ (สงขลา) เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ ๑ โครงการพัฒนาปิโตรเลียมแหล่งไพลิน แปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทย หมายเลข B๑๒/๒๗ ของ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ณ ห้องสินสมุทร โรงแรมราชมังคลา สงขลาเมอร์เมด อ.เมือง จ.สงขลา โดยมีหน่วยงานภาครัฐ เอกชน พร้อมผู้เกี่ยวข้อง ๕๐ คน เพื่อให้เป็นไปไปตามแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง