DMCR NEWS

ร่วมประชุมบูรณาการกัดเซาะชายฝั่งสงขลา ผ่านระบบ ZOOM

  • 30 ต.ค. 2563
  • 25
ร่วมประชุมบูรณาการกัดเซาะชายฝั่งสงขลา ผ่านระบบ ZOOM

วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๕ (สงขลา) เข้าร่วมประชุมเรื่องการจัดทำข้อเสนอโครงการบูรณาการหัวข้อ “การกัดเซาะชายฝั่ง” ผ่านการประชุมทางไกล ระบบ ZOOM จัดโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อนำเสนอนวัตกรรมใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ได้แก่ โดมทะเล ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย กรมเจ้าท่า กรมโยธาธิการและผังเมือง gisda ทสจ.สงขลา ทสจ.สุราษฏร์ธานี ประมง จ.สุราษฎร์ธานี เจ้าท่าส่วนภูมิภาคสาขาสงขลา สิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๔ และคณะอาจารย์

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง