DMCR NEWS

คาดสาหร่ายสะพรั่ง ต้นเหตุน้ำทะเลเสียในเขตกาหลง สมุทรสาคร

  • 30 ต.ค. 2563
  • 34
คาดสาหร่ายสะพรั่ง ต้นเหตุน้ำทะเลเสียในเขตกาหลง สมุทรสาคร

วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. อ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก รับแจ้งเหตุน้ำเสีย และปลาตาย บริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลกาหลง จ.สมุทรสาคร จึงเข้าตรวจวัดปัจจัยคุณภาพน้ำพื้นฐาน และเก็บตัวอย่างแพลงก์ตอนพืช บริเวณเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ปากคลองโล่ง หน้าวัดกำพร้า ปากแม่น้ำท่าจีน คลองเฉลิมพระเกียรติ (คลองบางสีคต) และชายฝั่งทะเลกาหลง และสอบถามชาวบ้านในพื้นที่ พบว่าน้ำในคลองมีสีคล้ำ มีกลิ่นเหม็น และพบปลาลอยหัว ผลการตรวจวัดที่ระดับความลึก ๐.๙ - ๑.๓ เมตร ความโปร่งแสง​ ๐.๓ - ๐.๕ เมตร อุณหภูมิน้ำ​ ๒๘.๓ -​ ๒๘.๖ องศาเซลเซียส pH ๗.๑๙ -​ ๗.๓๔ ความเค็ม​ ๑.๗ -​ ๒๘.๖ ppt ออกซิเจนละลายน้ำ​ ๐.๒ - ๑.๔ mg/l พบการสะพรั่งของแพลงก์ตอนพืชสกุล Chaetoceros spp. บริเวณคลองเฉลิมพระเกียรติ (คลองบางสีคต) และชายฝั่งทะเลกาหลง โดยค่าออกซิเจนละลายน้ำต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้เกิดผลกระทบต่อสัตว์น้ำ ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยฯ จะติดตามเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำบริเวณดังกล่าวต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง