DMCR NEWS

เริ่มแล้ว วันหยุดนี้ขอเชิญร่วมงานปลาทู ของดีท่าฉลอม

  • 21 พ.ย. 2563
  • 129
เริ่มแล้ว วันหยุดนี้ขอเชิญร่วมงานปลาทู ของดีท่าฉลอม

วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๘ (สมุทรสาคร) ร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลกินปลาทู ดู Street Art ท่าฉลอม ครั้งที่ ๑๓ ณ ริมเขื่อนวัดสุทธิวาตวราราม (วัดช่องลม) ต.ท่าฉลอม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ตามโครงการเพิ่มศักยภาพการจำหน่ายสินค้าและบริการ เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ และส่งเสริมการท่องเที่ยว รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศได้รับรู้ถึงศักยภาพและของดีเมืองท่าฉลอม จ.สมุทรสาคร โดยมี นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธาน มีภาคราชการ เอกชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชน เข้าร่วมประมาณ ๑๐๐ คน

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง