DMCR NEWS

วันกองทัพเรือที่สงขลา จัดส่งเสริมการอนุรักษ์เต่าทะเล

  • 21 พ.ย. 2563
  • 69
วันกองทัพเรือที่สงขลา จัดส่งเสริมการอนุรักษ์เต่าทะเล

วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. อ่าวไทยตอนล่าง เข้าร่วมกิจกรรมปล่อยเต่าทะเล เนื่องในวันกองทัพเรือประจำปี โดยมีผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นประธาน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ทหารเรือ หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่ มีกิจกรรมปล่อยลูกเต่าตนุ ๑๑๕ ตัว กลับสู่ธรรมชาติ ณ ลานวัฒนธรรมเทศบาลนครสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง