DMCR NEWS

อธิบดี ทช. จับมือพ่อเมืองสงขลาเดินหน้าป่าในเมืองแห่งใหม่

  • 24 พ.ย. 2563
  • 51
อธิบดี ทช. จับมือพ่อเมืองสงขลาเดินหน้าป่าในเมืองแห่งใหม่

วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ กรม ทช. โดยอธิบดีโสภณ ทองดี ร่วมกับนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ทช. และหน่วยงานในพื้นที่ที่ที่เกี่ยวข้อง ประชุมหารือการดำเนินโครงการก่อสร้างพุทธมณฑลจังหวัดสงขลา บริเวณท้องที่ ต.น้ำน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยที่ประชุมมีมติเห็นควรเสนอพื้นที่บริเวณดังกล่าว เป็นโครงการป่าในเมืองจังหวัดสงขลา เนื้อที่ ๑๕๑ ไร่ เพื่อพัฒนาเป็นป่าพุทธมณฑล ต่อไปในอนาคต

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง