DMCR NEWS

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการปลูกเสริมปะการัง วัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งพันธุ์ จำนวน ๙๒ ไร่ และเพื่อฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว จำนวน ๕๘ ไร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เชิญชวน)

  • 25 พ.ย. 2563
  • 70

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันที่เสนอราคา

สอบถามเพิ่มเติม ได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2142-7418 ในวันและเวลาราชการ

 

 

 

 

 

 

 

ดาวน์โหลด

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 1.22 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 8
เอกสารประกวดราคา.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 8.12 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 5
TOR งานปลูกเสริมปะการัง.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 8.14 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 4
ราคากลางโครงการปลูกเสริมปะการังฯ.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.50 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 3
แผนที่1.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 14.21 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 2
แผนที่ 2.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 16.71 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 3

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง