DMCR NEWS

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาพืชและสัตว์ทะเล ระยะที่ 2 จังหวัดระยอง 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง) (รับฟังคำวิจารณ์)

  • 2 ธ.ค. 2563
  • 107

 

เปิดรับฟังคำวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 2 – 7 ธันวาคม 2563
สามารถสอบถาม-ส่งคำวิจารณ์ ได้ที่
โทรศัพท์ 02 1427419
โทรสาร 02 143 7963
Email : atita.ju@dmcr.mail.go.th

 

ดาวน์โหลด

ร่างเอกสารประกาศ.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 1.78 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 3
ร่างเอกสารประกวด.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 8.49 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 1
รายละเอียดคุณลักษณะ+ผนวก ก.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 9.87 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 2
บก.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.41 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 0
ปร.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 16.86 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 1
รายละเอียดการคำนวณราคากลาง (excel).xlsx
ประเภทไฟล์ : .xlsx ขนาด : 0.12 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 3
แบบทางเดินชมปากแม่น้ำ.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 21.32 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 0
แบบระบบไฟฟ้าส่วนกลาง.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 5.14 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 0
แบบระบบสุขาภิบาลส่วนกลาง.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 5.91 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 1
แบบห้องเย็น.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 50.31 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 1
แบบอาคารวิจัยพืช.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 54.60 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 1
แบบอาคารวิจัยสัตว์.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 54.19 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 0

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง