DMCR NEWS

ชี้แจงการขึ้นทะเบียนชุมชนชายฝั่ง การรับสมัคร อสทล.

  • 3 ธ.ค. 2563
  • 54
ชี้แจงการขึ้นทะเบียนชุมชนชายฝั่ง การรับสมัคร อสทล.

วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๑ (ระยอง) พบปะประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มประมงเรือเล็กหาดสุชาดา ณ ที่ทำการกลุ่มฯ ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับหลักการ คุณสมบัติ วิธีการในการขึ้นทะเบียนชุมชนชายฝั่ง และการรับสมัครอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล เพื่อเตรียมการจดแจ้งชุมชนชายฝั่ง และรับสมัครอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลในพื้นที่ เพื่อเพิ่มจำนวนเครือข่ายอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง